Archive for the ‘HIJIB AL JAYLANI’ Category

AJI MOYONGGOSETO

16 Februari 2011

Ajian untuk meminta bantuan malaikat untuk berbagai keperluan. Ajian ini sangat ampuh dan sudah jarang dimiliki kaum waskita.

Cara mengamalkannya puasa mutih 7 hari 7 malam dan patigeni sehari semalam. Mulai puasa pada hari Sabtu Kliwon. Selama menjalani puasa tidak berbincang dengan orang lain. Bila akan menjalankan ajian moyonggoseto hendaknya berwudhu dulu. Jiwa dan raga dalam keadaan suci dari hadats besar maupun kecil. Mantranya sebagai berikut:

INGSUN AMATEK AJIKU SI MOYONGGOSETO, INGSUN DZATULLAH, MALAIKAT PAPAT JIBRIL ISROFIL IZROIL MIKAIL LAN SABALANE KABEH, SIRO PODHO INGSUN KONGKON …….. (SEBUTKAN KEPERLUAN ANDA), SOKO KERSANING ALLAH.

ASTAGHFIRULLAHAL ADZIIM 3000 X

Iklan

HIJIB AL JAYLANI

13 Februari 2011

Hijib yang diciptakan oleh Syekh Abdul Qadir Al Jaylani Al Baghdaadi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dan mengumpulkan kekuatan dari dalam tubuh yang tersembunyi. Ini juga merupakan hijib untuk membangkitkan kembali amalan/ajian/hijib/ilmu kesaktian lama yang sudah tidak dipergunakan lagi dan sudah lama ditinggalkan.

Amalan hijib ini sebagai berikut:

Baca Surat Al Fatihah (1x) yang ditujukan untuk Syekh Abdul Qadir Al Jaylani dan baca lagi Surat Al Fatihan (1x) yang ditujukan untuk Syekh Mahfudz Sya’rani (orang yang memberi ijazah hijib ini.

Selanjunya baca hijib ini 72 x:

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM RABBI INNII MAGHLUUBUN FANTASHIR. WAJBUR QALBIL MUNKASIR. WAJMA SYAMLIL MUNDATSIR. INNAKA ANTAR RAHMAANUL MUQTADIR. IKFINII YA KAAFII WA ANAL ABDUL MUFTAQIR. WA KAFAA BILLAAHI WALIYYAN WA KAFAA BILLAAHI NASHIIRAA. INNASY-SYIRKA LAZHULMUN AZHIIM. W AMALLAAHU YURIIDU ZHULMAL LIL’IBAAD. FAQUTHI’A DAABIRUL QAWMILLADZIINA ZHALAMUU WAL HAMDU LILLAAHI RABBIL ALAMIIN.

 


%d blogger menyukai ini: