ZIKIR IHSAN SEJATI

A. IHSAN KE ALLAH
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema di seluruh NUR ALLAH, ( Cahaya Illahiah ) Hingga Tembus Ke seluruh ZAT ALLAH, danKekalkan Suara Gema ZikirMu dalam seluruh NURMU dan seluruh ZATMU
Agungkan dan Sempurnakan ZikirMu Seagung NUR ALLAH dan ZAT ALLAH
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
( Ucapkan sambil berhakekat Suara ZikirMenembus menembus hati – menembus Nyawa, Menembus, Ruh, Menembus PemilikSegala Ruh , (Nur ALLAH hingga ZAT Allah) —
A.IHSAN KE DALAM SOLAWAT
Nama Siapapun dalam Semua Rosul-Rosul Allah dari nabi Adam Alaihi Salam , nabi Hidir Alaihi Salam nabi sampai Rosullullah ( SollAllahu ala Muhammad), beserta Ihsan ke seluruh Umatnya
Caranya sama yaitu
Ihsan ke Rosullullah ( SollAllahu ala Muhammad )
Contoh 1.
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Hati Rosullullah, ( SollAllahu ala Muhammad ) terus menembus Ruh Rosulullah ( SollAllahu ala Muhammad )
Kemudian Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya Rosulullah ( SollAllahu ala Muhammad )
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Ihsan ke Nabiyullah Hidir Alaihi Salam
Contoh 2
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Nabiyullah Hidir Alaihi Salam terus menembus Ruh Nabiyullah Hidir Alaihi Salam
Kemudian Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya Nabiyullah Hidir Alaihi Salam
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Ihsan ke seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah
Contoh 3
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Hati seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah, terus menembus Ruh seluruhUmmat Rosul-Rosul Allah Kemudian Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah sejak nabi Adam Alahi Salam hingga Rosullullah ( SollAllahu ala Muhammad )
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Ihsan ke orang tua kita dan leluhur kita
Contoh 4
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Hati Kedua Orang tuaku, terus menembus Nyawa Kedua Orang tuaku, terus Ruh Kedua Orang tuaku danakhirnya Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya Kedua Orangtuaku
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Ihsan ke Arwah hamba Allah ( Bp Mursyid )
( Si fulan itu misal Bernama Bp Mursyid )
Contoh 5
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Hati Arwah hamba Allah ( Bp Mursyid ), terus menembus Ruh Arwah hamba Allah ( Bp Mursyid )
Kemudian Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya Arwah hamba Allah ( Bp Mursyid )
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Ihsan ke seluruh Rosul-Rosul Allah dan Ummat Rosul-Rosul Allah
Contoh 6
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Hati seluruh Rosul-Rosul Allah dan seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah, terus menembus Ruh seluruh Rosul-Rosul Allah dan seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah Kemudian Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya seluruh Rosul-Rosul Allah dan seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah sejak nabi Adam Alahi Salam hingga Rosullullah ( SollAllahu ala Muhammad )
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Catatan Penting
1.Ciri-Ciri Ihsan sudah 100% sampai adalah kita mempunyai rasa-perasaan yang membenarkan dan yang dapat berbicara dari dalam hati seakan-akan Zikir ini betul-betul bergema di seluruh Nur Allah dan Zat Allah di sertai rasa Nikmat yang gak bisa di ungkapkan yaitu rasa — Yang Nikmat Luar Biasa—
2. Ciri-Ciri Ihsan sudah100% sampai adalah kita mempunyai rasa-perasaan yang membenarkan dan yang seolah -olah dapat berbicara dari dalam hati seakan-akan Zikir ini betul-betul bergema di hati kita sendiri dan di hatiRosullullah, diseluruh hati para Rosul Allah dan seluruh Umatnya, termasuk semua maklukNya Allah di sertai rasa Nikmat yang gak bisa di ungkapkan yaitu rasa — Yang Nikmat Luar Biasa—

LALU DITUTUP SHOLAWAT INI

Bi’dzatillahi Akbar — Allahu Akbar—
Bismilahi Akbar — Allahu AKbar —
Allauhumma Solli ala Muhammad
Allahumma Solli ala Sayidina Muhammad SAW
Wa Ummati Sayidina Muhammad SAW
Allahumma Solli ala sayidina Hidir AS Wa Ummati Sayidina Hidir AS
Allahumma Solli ala Sayidina Adam AS Wa Ummati Sayidina Adam AS
Allahumma Solli ala Sayidina Idris AS Wa Ummati Sayidina Idris AS
Allahumma Solli ala Sayidina Nuh AS Wa Ummati Sayidina Nuh AS
Allahumma Solli ala Sayidina Hud AS Wa Ummati Sayidina Hud AS
Allahumma Solli ala Sayidina Soleh AS Wa Ummati Sayidina Soleh AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ibrohim AS Wa Ummati Sayidina Ibrahim AS
Allahumma Solli ala Sayidina Lutz AS Wa Ummati Sayidina Lutz AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ismail AS Wa Ummati Sayidina Ismail AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ishaq AS Wa Ummati Sayidina Ishaq AS
Allahumma Solli ala Sayidina Yaqub AS Wa Ummati Sayidina Yaqub AS
Allahumma Solli ala Sayidina Yusuf AS Wa Ummati Sayidina Yusuf AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ayub AS Wa Ummati Sayidina Ayub AS
Allahumma Solli ala Sayidina Sueb AS Wa Ummati Sayidina Sueb AS
Allahumma Solli ala Sayidina Harun AS Wa Ummati Sayidina Harun AS
Allahumma Solli ala Sayidina Musa AS Wa Ummati Sayidina Musa AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ilyas AS Wa Ummati Sayidina Ilyas AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ilyasa AS Wa Ummati Sayidina Ilyasa AS
Allahumma Solli ala Sayidina Zulkifli AS Wa Ummati Sayidina Zulkifli AS
Allahumma Solli ala Sayidina Dawud AS Wa Ummati Sayidina Dawud AS
Allahumma Solli ala Sayidina Yunus AS Wa Ummati Sayidina Yunus AS
Allahumma Solli ala Sayidina Zakaria AS Wa Ummati Sayidina Zakaria AS
Allahumma Solli ala Sayidina Yahya AS Wa Ummati Sayidina Yahya AS
Allahumma Solli ala Sayidina Isa AS Wa UmmatiSayidina Isa AS
Allahumma Solli ala Sayidina Muhammad SAW Wa Ummati Sayidina Muhammad SAW
Huukuki Wajibati Alaiya
Khususon Wa man huwa amilu hadihi Solawat Akbar
WAllahi-TAllahi-Billahi Laillaha illa Allah, Muhammadurrosullullah Haq
WAllahi-TAllahi-Billahi Nur Muhammad Haq
WAllahi-TAllahi-Billahi Nur Allah Haq
WAllahi-TAllahi-Billahi Zat Allah Haq
WAllahi-TAllahi-Billahi Al Mauta Haq, Wa Kursi Haq, Wa Arsy Haq, Wa Jannah Haq, Wa Nar Haq
WAllahi-TAllahi-Billahi
Bi’ Zatilahi Akbar, Bi’ridlollahi Akbar, Bi barokati solawat Akbar Nas’aluka
Mahabatan Akbar, Safaatan akbar, Wa Rohmatan Akbar, Wa Maqfirotan Akbar, Wa Salamatan Akbar, Wa Hafidollahu Akbar, Wa Rizkon Akbar Bi ghoiri Hisab, Wa KaromAllahu Akbar, Wa Ridlollah Akbar, Wa Nikmatan Akbar Bi ihsan bi zatillahi Wajhika Akbar, Wa Maqbulan
Abadan-Abadan-Abadan-Abadan
Fi kulli Makan Wa fi kulli Zaman
Kun Fayakun-Kun Fayakun-Kun Fayakun
—-Allahu AkbaR

By Risang mukti

Iklan

12 Tanggapan to “ZIKIR IHSAN SEJATI”

 1. LEAK BALI Says:

  Qobohon ijin mengamalkan nya

 2. syeh abdul kariem Says:

  Assalamualaikum

  Maaf, antum ambil ilmu di ana, ya alhamdulillah, ana iklas di amalkan, jika antum mengetahui rahasia solawat akbar dan rahasia ini, maka antum, insya allah akan mendapatkan ilmu rahasia, dan kedudukan sebagai sidiqqin disisi Allah SWT, Murid-murid pengamal solawat akbar di ciamis, tasikmalaya, jawa barat dan lombok, semarang, mereka mendapat pengalaman luar biasa, Ustad Ubaidllah, seakan-akan dia di kelilingi oleh seluruh para nabi saat, membaca solawat akbar, Ustad Muhammad fatih, beliau mendapat nur, saat amalkan pertama kali, kemudian, setelah hari-hari berikutnya di datangi para waliyullah yang mengajarkan ilmu Sirrul Asror, jika para waliyullah , sudah mengajarkan, maka para nabi insya allah mengajarkan, jika para nabi sudah maka Rosulullah juga mengajarkan, setelah Rosulullah maka Allah SWT, insya Allah juga akan mengajarkan, itulah rahasia solawat akbar, tapi sebaiknya antum minta ijasah, dan menjadi kholifah, hubungi saksi hidup, usd ubaillah, ust muhammad Fatih dan Syeh Abdul kariem Sendiri, minta ijasahlah menjadi kholifah. insya Allah antum Wusul karena Maha MurahNya dan maha SayangNya ALLAH SWT tampak nyata dalam rahasia Solawat Akbar. Wasalam, Muasis Solawat Akbar

  • raden sahid Says:

   assalaamualaikum wr.wb, salam kenal buat syeh abdul karim, kira2 gmana cara menghubungi orang yg dimaksud sprti ust ubaidillah & ust muhammad fatih, sy mau minta ijasahnya utk mengamalkan

 3. ctrah Says:

  Subhanallah,Allahuakhbar.

 4. mashadi Says:

  mohon izin dan barokhanya, untuk mengamalkanya, saya bermukim sangat jauh di NTT

 5. ayyub77 Says:

  mohon ijin untuk mengamalkannya……..wassalam

 6. mohammed zulkifli razi Says:

  mohon diamalkan kerna saya terlebih jauh,disabah..jika boleh diizinkan e-mailkan saya..alyz43@yahoo.com..moga saya juga menjadi sidiqqinbillah..jika boleh minta email ustaz yang mengijazahkannya…semoga allah senantiasa bersama kita..amiin

 7. mohammed zulkifli razi Says:

  bila lah ustaz-ustaz mau membaca dan mau mengijazahkan kepada kita semua..umur bukan kita tau sampai mana..sebaiknya..ustaz atau yang punya blog ni harus membertahu kpd ustaz..agar dipercepatkan ijazah solawat akbar kepada sidang pembaca..barang baik haurus dipercepatkan

 8. Setiyono Says:

  Qobiltu..izin mengamalkan

 9. prasetyo Says:

  Qobiltu…ijin mengamalkannya.. Khususon syech abdul kariem mohon pengijazahan amalan ini.. Jazaakulloh katsiran

 10. arun Says:

  qobiltu…izin mengamalkan,,klo blh tau kpd syeh abdul karim,di daerah tasikmalaya sblh mana ada majlis zikir ini,barangkali sy bs ikut bergabung,kebetulan sy ada di tasikmalaya,wassalam.

 11. lilixander Says:

  ass wr wb, jakarta timur daerah mana ada majlis dzikir ini ? mhn petunjuk dan ijazahnya wass wr wb.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: